กู้ชีพกู้ภัย

สายด่วนกู้ชีพ กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง
โทร.1669 หรือ 0807594213