ข้อมูลพื้นฐาน

1.  สภาพที่ตั้ง

     1.1.  ที่ตั้ง

          ทิศเหนือ  ติดกับเทศบาลตำบลปากคาด  และตำบลโนนศิลา  อำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ

          ทิศตะวันออก  ติดกับตำบลโนนศิลา  ตำบลสมสนุก  อำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ

          ทิศใต้  ติดกับตำบลหนองยอง  อำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ

          ทิศตะวันตก  ติดกับตำบลนาทับไฮ  ตำบลบ้านต้อน  อำเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคายและตำบลหนองยอง  อำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ

     แนวเขตตำบลโดยละเอียด

          ทิศเหนือ  ติดต่อกับเทศบาลตำบลปากคาด  และตำบลโนนศิลา  อำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬโดยมีแนวเขตเริ่มชลประทานห้วยคาด  พิกัด  ยูเอฟ  ๒๐๕๒๓๐  แนวเขตไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามกึ่งกลางห้วยคาด  เลียบไปตามห้วยร้อน  จนถึงห้วยหนองร้อน  พิกัด  ยูเอฟ  ๒๑๓๒๒๗  แนวเขตไปตามขอบหนองร้อนทางทิศตะวันออกของหนองร้อน  (หนองร้อน  เป็นของตำบลนาดง  อำเภอปากคาด)  จนจรดห้วยชัยชนะ  พิกัด  ยูเอฟ  ๒๑๔๒๒๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามกึ่งกลางห้วยชัยชนะ  ถึงแยกถนนโนนชัยศรี – ดาลบังบด  ตัดกับถนนไปบ้านไร่  พิกัด    ยูเอฟ  ๒๒๙๒๒๐  ไปทางทิศใต้ตามถนนโนนชัยศรี – ดาลบังบด  จนไปจรดทางเกวียน  ข้างสวนยางพาราของนายสุรีศักดิ์  ศิลาวัลย์  พิกัด  ยูเอฟ  ๒๓๑๒๑๔  เป็นจุดสิ้นสุด  รวมระยะทางประมาณ  ๔  กิโลเมตร

          ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลโนนศิลา  ตำบลสมสนุก  และตำบลหนองยอง  อำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก  ถนนโนนชัยศรี – ดาลบังบด  จรดกับทางเกวียน  ข้างสวนยางพาราของ    นายสุรีศักดิ์  ศิลาวัลย์  พิกัด  ยูเอฟ  ๒๓๑๒๑๔  แนวเขตไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามทางเกวียน  ประมาณ ๓  กิโลเมตร  ถึงห้วยอังฮ้า  พิกัด  ๒๕๖๒๐๓  ไปทางทิศใต้ตามกึ่งกลางห้วยอังฮ้า  จนถึงห้วยหิน  พิกัด ยูเอฟ  ๒๖๓๑๘๔  เป็นจุดสิ้นสุด  รวมระยะทางประมาณ  ๕  กิโลเมตร

          ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลหนองยอง  อำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ  โดยมีแนวเขตเริ่มจากห้วยหินจรดกับห้วยอังฮ้า  พิกัด  ยูเอฟ  ๒๖๓๑๘๔  แนวเขตไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวกึ่งกลางห้วยหิน  จนถึงหลักไม้แก่นปักอยู่ทางทิศเหนือของห้วยหิน  พิกัด  ยูเอฟ  ๒๔๗๑๗๘  แนวเขตไปทางทิศเหนือตามแนวคันนา  ซึ่งผ่านที่นาของ   นายสุข  โพธิ์พยัคฆ์  และนายสุดใจ  ทองปอ  จนไปถึงหลักไม้แก่นปักไว้ตรงแนวรั้วของวัดถ้ำนิมิตดาลบังบด  พิกัด ยูเอฟ  ๒๔๕๑๘๘  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวรั้วของวัดฯ  ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยมะยม  พิกัด  ยูเอฟ  ๒๓๗๑๘๕  ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวกึ่งกลางห้วยแคน  (ห้วนแคนอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำห้วยมะยม)  จนถึงหลักไม้แก่นปักไว้ทางทิศเหนือของห้วยแคน  พิกัด  ยูเอฟ  ๒๓๔๑๘๔  แนวเขตไปทางทิศใต้ผ่านไร่มันสำประหลัง  ต้นกระบก  จนถึงหลักไม้แก่นปักไว้ทางทิศเหนือของถนนปากคาด – โซ่พิสัย  (หมายเลข  ๒๐๙๕)  พิกัด  ยูเอฟ  ๒๓๒๑๗๖  (ซึ่งอยู่ห่างจากถนนที่แยกบ้านห้วยแคน  ตำบลหนองยอง  อำเภอปากคาด ประมาณ  ๑  กิโลเมตร)  เป็นจุสิ้นสุด รวมระยะทางประมาณ  ๕  กิโลเมตร

          ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลหนองยอง  อำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ  ตำบลนาทับไฮ  และตำบลบ้านต้อน  อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักไม้แก่นปักไว้ทางทิศเหนือของถนนปากคาด – โซ่พิสัย  (หมายเลข  ๒๐๙๕)  ซึ่งอยู่ห่างจากถนนที่แยกไปบ้านห้วยแคน  ตำบลหนองยอง  อำเภอปากคาด  ประมาณ  ๑  กิโลเมตร  พิกัด  ยูเอฟ  ๒๓๒๑๗๖  แนวเขตไปทางทิศใต้ตัดผ่านถนนปากคาด – โซ่พิสัย  ตรงไปทางเกวียน  แนวเขตไปทางทิศใต้ตามทางเกวียน  จนถึงห้วยนาบอน พิกัด  ยูเอฟ  ๒๒๓๑๖๖  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางห้วยนาบอน  จนถึงห้วยหลี่  พิกัด  ยูเอฟ  ๒๐๗๑๖๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนวกึ่งกลางห้วยหลี่  จนถึงหลักไม้แก่นปักไว้บนสันเนินอยู่ทางทิศตะวันตกของห้วยหลี่  พิกัด  ยูเอฟ  ๒๒๐๑๕๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ผ่านสวนยูคาลิปตัส  จนถึงหลักไม้แก่นปักอยู่ในที่นาของนายพิมพา  อุสานสา  อยู่ห่างจากฝายห้วยหลี่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ประมาณ ๑  กิโลเมตร  พิกัด  ยูเอฟ  ๒๑๗๑๕๐  (ซึ่งเป็นหลักไม้แก่นที่ใช้เป็นจุดเชื่อมในการแบ่งเขตการปกครอง  ระหว่างตำบลนาดง  ตำบลหนองยอง  อำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ  กับ  อำเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย)  แนวเขตไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ผ่านทุ่งนา  จนถึงห้วยสาธารณะ  พิกัด  ยูเอฟ  ๑๙๑๑๖๒  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางห้วยสาธารณะ  จนไปจรดกับห้วยปลาปาก  พิกัด  ยูเอฟ  ๑๗๕๑๖๘  ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางห้วยปลาปาก  จนจรดห้วยคาด  พิกัด  ยูเอฟ  ๑๗๐๑๗๓  ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางห้วยคาด  จนถึงชลประทานห้วยคาด  พิกัด  ยูเอฟ  ๒๐๕๒๐๓  เป็นจุดสิ้นสุดรวมระยะทางประมาณ  ๓๐  กิโลเมตร

     1.2.  เนื้อที่

มีเนื้อที่ประมาณ  ๓๘  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๒๓,๗๕๐  ไร่

     1.3.  ภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลนาดง  เป็นที่ดอนสลับที่ราบลุ่ม  ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ร้อยละ  ๗๕  ซึ่งจะต้องรักษาหน้าดิน  มิให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินเนื่องจากการทำเกษตร

     1.4.  เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดงมีหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครอง  ดูแลและให้บริการ  จำนวนทั้งสิ้น     ๘  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่  ๑  บ้านไร่

หมู่ที่  ๒  บ้านโนนสำราญ

หมู่ที่  ๓  บ้านนาดงใหญ่

หมู่ที่  ๔  บ้านนาดงน้อย

หมู่ที่  ๕  บ้านโสกบง

หมู่ที่  ๖  บ้านชัยเจริญ

หมู่ที่  ๗  บ้านดาลบังบด

หมู่ที่  ๘  บ้านห้วยมะยม

      1.5  ข้อมูลประชากร

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

บ้านไร่

1

111

183

199

382

บ้านโนนสำราญ

2

244

424

393

817

บ้านนาดงใหญ่

3

166 177 188

365

บ้านนาดงน้อย

4

217 334

345

679

บ้านโสกบง

5

233 477 452

929

บ้านชัยเจริญ

6

155 130 142

272

บ้านดาลบังบด

7

149 226 229

455

บ้านห้วยมะยม

8

37 92 80

172

รวม

8

1,312

2,043

2,028

4,071

 

  ข้อมูลอ้างอิง  :  จากสำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  ณ  เดือน  31  พฤษภาคม  2559

อำนาจหน้าที่