ติดต่อ-สอบถาม

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดง
เลขที่ 172 หมู่ที่ 4 ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38190
โทรศัพท์ 0 4249 0864 โทรสาร 0 4249 0864 ต่อ 1
e-mail : saraban_06380505@dla.go.th

Facebook : อบต.นาดง

QR โค้ด กลุ่มไลน์ “อบต.นาดง”

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาดง
เลขที่ 106 หมู่ที่ 4 ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38190
โทรศัพท์ 0 4249 0861

กู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาดง
เลขที่ 172 หมู่ที่ 4 ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38190
โทรศัพท์ 08 0759 4213