สถานที่ทำการ

สถานที่ทำการ

          ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดง เลขที่ 172 หมู่ที่ 4 ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190 โทรศัพท์ 0 4249 0864