📣 25/07/2565 ประกาศ ✨ ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในตำบลนาดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📣 ประกาศ  ร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในตำบลนาดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ : 25 กรกฎาคม 2565

📥 วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ : 1 สิงหาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในตำบลนาดง