📣 17/08/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในตำบลนาดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📣 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง #โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในตำบลนาดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

✅ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ 🎉 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอส ทองสุภาพ คอนสตรัคชั่น