📣 ประกาศ ✨ ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดาลบังบด หมู่ที่ 7 ตำบลนาดง กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📣 ประกาศ  ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดาลบังบด หมู่ที่ 7 ตำบลนาดง กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 วันที่ประกาศ : 24 กุมภาพันธ์ 2563

📥 วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ : 27 กุมภาพันธ์ 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น