ลงพื้นที่ตรวจสอบคอกสัตว์ของเกษตรกรที่ประสบปัญหาโคเนื้อป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคอกสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลนาดง ที่ประสบปัญหาโคเนื้อที่ป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน และองค์การบริหารส่วนตำบลนาดงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ กำจัดซากสัตว์ที่ตายอย่างถูกต้อง และให้คำแนะนำให้ความรู้ให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาดังกล่าว