พิธีเปิดสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (quarantine) สำหรับผู้กักตัวรอดูอาการป่วย (ความเสี่ยงต่ำ) ต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันนี้ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ พิธีเปิดสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (quarantine) สำหรับผู้กักตัวรอดูอาการป่วย (ความเสี่ยงต่ำ) ต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สถานที่ตั้ง อาคารอเนกประสงค์ หอประชุม อบต.นาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายธนาวุฒิ ทองทวี นายอำเภอปากคาด เป็นประธานในพิธี