องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง ลงพื้นที่มอบวัสดุซ่อมแซมบ้าน เพื่อช่วยเหลือวาตภัย

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายกันหา พิมวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดง พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง ลงพื้นที่มอบวัสดุซ่อมแซมบ้าน เพื่อช่วยเหลือวาตภัย ต้นไม้หักทับบ้าน นางประนอม ประจิมทิศ หมู่ที่ ๖ ต.นาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ