พิธีวันท้องถิ่นไทย จังหวัดบึงกาฬ

18 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง โดย นายกันหา พิมวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดง พร้อม นายสุพัตร จันทร์ชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง ร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย จังหวัดบึงกาฬ