โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนาดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง โดย นายกันหา พิมวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดง พร้อมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลนาดง ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนาดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565