ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า ณ บริเวณหนองร้อน ตำบลนาดง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.จัดกิจกรรมจิตอาสา
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปีงบประมาณ 2565 โดย นายกันหา พิมวงค์ นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลนาดง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ส.อบต.ทุกหมู่บ้าน และข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง ผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า ณ บริเวณหนองร้อน ตำบลนาดง