📣📣📣 แจ้งประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปี 2566

📣📣📣 แจ้งประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปี 2566 ในอัตราค่าบริการเดือนละ 15 บาท เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2566 เป็นต้นไป