ชุมชนนวัตวิถีบ้านนาดงน้อย ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

ชุมชนนวัตวิถีบ้านนาดงน้อย ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190

นายรวมทรัพย์ คำเพ็ชร กำนันตำบลนาดง เบอร์โทรศัพท์ 082 229 6528