ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.นาดงฯ

06/03/2567 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.นาดง ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02/03/2566 ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดง – หนองบ่อใหญ่

ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดง – หนองบ่อใหญ่

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ > ประกาศราคากลาง

📣 17/08/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในตำบลนาดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📣 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง #โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในตำบลนาดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

✅ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ 🎉 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอส ทองสุภาพ คอนสตรัคชั่น

📣 25/07/2565 ประกาศ ✨ ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในตำบลนาดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📣 ประกาศ  ร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในตำบลนาดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ : 25 กรกฎาคม 2565

📥 วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ : 1 สิงหาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในตำบลนาดง