Uncategorized

ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรร้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรร้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

📢 23/09/2563 ✨ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

          ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถขยะ  สังกัดสำนักงานปลัด  และ  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป  สังกัด  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  รายละเอียดดังนี้
😍 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร ได้ที่ สำนักปลัด อบต.นาดง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป – 1 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 4249 0864

📣 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารตำบลนาดง หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๘ จำนวน ๕๒ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ